Tặng quà cho đồng bào nghèo ở A Ting – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"