Tặng quà cho đồng bào nghèo ở A Ting – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh