Tặng quà cho đồng bào nghèo ở A Ting – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi Quảng Nam