Tặng quà cho đồng bào nghèo ở A Ting – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam