Hoạt động công ty – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam