CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM LINH CHI QUẢNG NAM THAM DỰ TECHFEST QUẢNG NAM 2023 – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"