Cùng Công ty Cổ Phần Nấm Linh Chi Quảng Nam bảo vệ môi trường rừng và – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"