Hái nấm trên rừng phát hiện được hàm răng "khủng lồ" – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"