Bí thư Quảng Nam: Đưa nấm lim xanh, nấm linh chi ra "chợ" thế giới – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam