Cần hết sức cẩn trọng hiện nay quá nhiều quảng cáo bán NẤM dỏm tràn la – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"