GIÁ NẤM LIM XANH TỰ NHIÊN BAO NHIÊU TIỀN 1KG – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"