"Mục sở thị" nấm lim xanh – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh