Nhiều công dụng của nấm lim xanh – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh