Nhiều công dụng của nấm lim xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam