Nhóm thợ xuyên rừng sâu săn lùng nấm lim xanh – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam