Nhóm thợ xuyên rừng sâu săn lùng nấm lim xanh – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh