Vượt rừng, băng núi “săn” nấm lim quý – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"