Vượt rừng, băng núi “săn” nấm lim quý – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam