Chữa trị bệnh gan bằng nấm Lim Xanh: PGS. Văn Như Cương – Người truyền – Nấm Lim Xanh & Nấm Linh Chi - "Món quà sức khoẻ hơn 2000 năm qua"