Khám phá Cổng trời - huyện Đông Giang - Quảng Nam – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh