Khám phá Cổng trời - huyện Đông Giang - Quảng Nam – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam