Những chuyến trải nghiệm bắt Ong lấy mật không bao giờ quên – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh