Cộng Tác Viên – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam