Hướng dẫn thanh toán – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam