Sơ lược về Nấm Lim Xanh – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh