Sơ lược về Nấm Linh Chi – Nấm Linh Chi, Nấm Lim Xanh