Sơ lược về Nấm Linh Chi – Nấm Lim Xanh, Nấm Linh Chi Quảng Nam